Vårt fantastiska hjärta..

Hjärtats energi

Det mänskliga hjärtat är det organ som alstrar det starkaste elektromagnetiska fältet av alla organ i människokroppen. I själva verket kan det elektromagnetiska fältet i våra hjärtan, mätas upp till några meters avstånd från kroppen.Dessutom ändras detta energifält i förhållande till våra känslor. Faktum är att varje organ och...

Våra magar..

Det finns en mycket intressant del inom oss, i mag-tarmsystemet, som kallas det enteriska nervsystemet – ENS, eller ”Bukhjärnan”.Här finns över 100 miljoner nervceller, och är nästan lika mycket som i hela ryggraden. Detta system har mer likheter med hjärnan än med PNS – Perifera systemet. Om man skulle bryta...

KranioSakral terapi.. en behandling för HELA dig..

KranioSakral terapi är en mjuk manuell behandlingsmetod, som härstammar från osteopatin, som betyder benlära. Metoden vilar på medicinsk grund, det vill säga, på anatomi och fysiologi. När jag kom i kontakt med detta under 2009, var det som ett pirrande litet frö i magkänslan sa, YES, detta ska jag göra!! NU har jag funnit ”DET”. Då jag...