Massage

En mycket gammal beprövad metod som sedan tusentals år använts för att behandla skador och sjukdomar. Massage motverkar muskelspänningar och knutor. Såväl i akut som i förebyggande syfte. Lugnande effekt på nervsystemet, frisättning av stresshormon sjunker.

Några exempel på massagens verkan

  • Massage behandlar muskelspänningar, muskelförkortningar och muskelknutor. Det kan göras såväl i akut som i förebyggande syfte.
  • Musklerna påverkas ofta negativt av allt från känslomässiga tillstånd som stress, oro och ilska till monotona rörelser och stillasittande arbete.
  • Massage ökar musklernas syreupptagningsförmåga och gör dem mer elastiska och smidiga.
  • Massagen har också en lugnande effekt på nervsystemet. Blodtrycket sänks och frisättningen av stresshormon sjunker, sömnen förbättras, näringsupptaget i cellerna ökar.
  • Själva beröringen frisätter ett flertal må-bra-hormoner som påverkar oss både fysiskt som psykiskt.

Klassisk massage / djupgående behandlande massage

  • 30 min 540 kr, varav moms 108 kr.
  • 50 min 780 kr, varav moms 156 kr.
 Boka tid