Reiki Healing

Rei Ki – ”Den helande beröringen”. Reiki är en healingform som kommer från Japan. Ordet ”Reiki” kommer från japansk ”kanji”, som är ett typ av skriftspråk. Det kommer från början från Kina, baserat på enkla teckningar.

Vad är Reiki?

Reiki delas upp i två kanji, ”Rei” och ”Ki”. Rei – andlig visdom, vilket generellt betyder ”universell” – vilket är närvarande överallt. – Himmel – kropp, själ, ande – jord – Det finns ju ett ordspråk, som säger – ”allt mellan himmel och jord”. Det ligger verkligen något i det. Ki”livsenergi” – den icke-fysiska energin, som ger kraft åt allt levande. Om livsenergin är låg, eller hindrad av blockeringar, är man mer mottaglig för sjukdom. Tvärtom, om den är hög, och flödar fritt, är risken mindre att bli sjuk. Ju bättre ”balans och flöde” vi har i vår livsenergi i kropp och själ, desto bättre mår vi. Reiki är idag godkänt som friskvård. Metoden upptäcktes av dr Mikao Usui i Japan 1914, och fick snabbt stor spridning i Japan, och senare över hela världen. Precis som med de KranioSakrala behandlingarna, är Reikin en mjuk, men samtidigt effektiv behandlingsmetod, som påverkar på cellnivå, stöttar vår självläkning och fyller på energinivån. Det ligger dock lite olika ”tänk” bakom de olika behandlingarna, vilket gör att jag arbetar på helt olika sätt, även om det inte alltid märks för klienten. När jag som terapeut ger denna behandling, jobbar jag, i grunden, efter ett ”handpåläggningsmönster” på klientens kropp. Dock kan det ibland vara så att det ”behöver” ändras i mönstret, så att det anpassas specifikt till klientens ”behov”. Här jobbar jag intuitionsmässigt. Reiki behandlar och förebygger till exempel, stress, ångest, sorg, depression, utbrändhet, emotionella besvär, smärta, fysiska och mentala spänningar, mm.

Hur går en behandling till och vad händer i kroppen?

Den sker fullt påklädd på behandlingsbänken, medan jag placerar mina händer på eller strax ovanför klientens kropp i olika positioner. Jag fungerar som en kanal för dessa energier, och klienten tar emot dessa på bästa möjliga sätt, som är anpassad just för den personen som ligger där. En del upplever värme, kyla, tryck eller pirrningar där händerna hålls, eller på andra ställen på kroppen, medan andra inte känner något alls just för stunden. Men det betyder inte att det inte fungerar, det kan komma senare. Du kan alltid lita på att det som kommer är rätt för just dig. När man gradvis kommer i balans upptäcker man inte alltid förändringarna direkt, utan det kan komma efter ett tag. Det är rätt vanligt att man ”känner” något annorlunda inuti sig själv, som man inte riktigt kan förklara eller sätta fingret på. Eller att man reagerar positivt på jobbiga händelser, som man tidigare reagerat tvärtom på. Klienten får hjälp på alla plan – fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt – genom att de blockerade delarna laddas med positiv energi. Energifrekvensen i kroppen höjs och negativ energi upplöses och försvinner. Reikin renar energibanorna och låter livskraften flöda fritt. När energin åter flödar utan blockeringar får kroppen chans att läka sig själv, med hjälp av vårt eget fantastiska självläkningssystem.

För bästa resultat

De flesta mår bra av att få flera behandlingar i följd, och ibland kan det behövas för att nå långsiktiga effekter av healingen. Har man saker, man vet om att man bär med sig, och känner tillit till att få ordning på dessa blockeringar, bör man gå minst 3 behandlingar, med någon veckas mellanrum. 60 min 880 kr, varav moms 172 kr. 3 behandlingar 2460 kr, varav moms 492 kr. Boka tid Reiki kan ges och tas emot av alla och man behöver inte ”tro på healing” för att det ska fungera. Modern forskning om Reiki visar att metoden är effektiv. För mer information, besök gärna Reikiförbundet.