Distanshealing

Reconnective Healing® är introducerad av den internationellt erkände kiropraktikern, Dr Eric Pearl. Eric är författaren till bästsäljaren ”Väck din inre healer”, utgiven på 30-talet språk. Denna healingform har väckt stort intresse världen över, hos så väl läkare och vetenskapsmän, som hos människor i övrigt. Denna healing är mycket bra när du känner att ditt välbefinnande inte är på topp och du behöver hjälp att skapa balans.
  • En ny, MYCKET högre form av energifrekvens än vi tidigare haft tillgång till.
  • En frekvens som din RH-utövare kopplar upp dig mot, för att du ska kunna ladda ner ny energi, information och nytt ljus till hela ditt kroppssystem.
  • Ger dig möjlighet till läkning, balans och evolution på flera nivåer; fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt.
  • Får ett starkt stöd av de senaste teorierna på det nukleära och kvantfysiska områdena, där allt som vi människor hitintills hållit för sanning, vänds upp och ner.

Distanshealing

Jag kan varmt rekommendera att ta emot denna healing på distans, då Reconnective Healing blir starkare på avstånd. Ring 0703 91 76 70 och boka. Vi kommer överens om en tid när healingen skall ske och jag tonar in på dig och skickar healing. Vi har telefonkontakt före sessionen och även efter, för att höra hur du upplevt healingen och om du har några frågor. Själva healingen pågår i 30-40 min.
Om du vill veta mer om denna healingfrekvens, besök gärna den officiella hemsidan,  thereconnection.com Vanliga frågor om Reconnective Healing® och The Reconnection®
Forskning och vetenskap Läkare och forskare världen över är helt förbryllade över energins fantastiska effekter och det bedrivs en intensiv forskning för att försöka förstå fenomenet med Reconnective Healing®. Det forskarna har sett är bl a att Reconnective Healing® energin är klart mätbar. Den ger bl a upphov till förändringar i EEG och EKG. Forskningen bedrivs bl a av Dr William Tiller, Dr Konstantin Korotkov och Dr Gary Schwartz. Här följer en sammanfattning av forskningsresultaten, på engelska:  www.sunzoomspark.com/Reconnection/Science.html Nedan finns länkar till några av forskarnas respektive hemsidor: Dr. William Tiller, www.tiller.orgDr. Konstantin Korotkov, www.korotkov.org och www.kti.spb.ru Dr. Gary E. Schwartz, www.drgaryschwartz.com Dr. Konstantin Korotkov har samlat sin forskning om Reconnective Healing® i boken ”Science Confirms Reconnective Healing”.