Energianatomi i Kropp och själ

Kropp och själ

Människan är en ”helhet” och i detta även dynamiska. Vi behöver ses utifrån ett fysiskt, känslomässigt, mentalt och spirituellt perspektiv.

Välbefinnande och balans i kropp och själ.

Syfte och målsättning med mina sessioner, är att starta processer som stimulerar människans egen läkande förmåga i strävan mot att komma så nära i balans på alla nivåer i kropp och själ, som möjligt. Jag har alltid tystnadsplikt, och är det så att jag av någon anledning inte kan hjälpa dig, eller om du behöver annan behandling eller specialist, rekommenderar jag detta.
Viktigt att veta också, är att jag inte är någon läkare, och jag ställer inga diagnoser eller botar någonting. Balanserar inte heller, enligt svensk lag, barn under 8 år. Jag avstår även sessioner hos personer med pacemaker.

För mig är det viktigt att ta hand om ”HELA” människan. Efter 18 år som terapeut har jag samlat på mig erfarenheter, dels yrkesmässigt, men också privat, och med det utvecklat en ödmjuk känsla för helheten. I det ”lilla” och i det ”stora”. Att få möjligheten att vidga det friska, och öppna upp hela systemet ända ner på cellnivå, och få livets byggstenar att hitta tillbaka till varandra, och få kontakt, är ett fantastiskt och mycket effektivt sätt att starta läkningsprocesser i kroppen.

Det onda kan verkligen sitta i både kropp och själ. Fysisk smärta kan vi snabbt relatera till. Sanningen är den, att när vi fått fysisk smärta, har vi redan under lång tid, haft "smärtan på energinivå". Har vi sedan haft långvarig smärta, eller upplevt/upplever trauman, t ex. förlorat någon närstående, kan det leda till känslomässig smärta, som t ex. sorg, oro, panikångest, depression, ilska, sömnproblem, och mycket annat.

Alla typer av trauman vi råkar ut för blir fysiska i våra kroppar till slut, om vi inte tar hand om dessa.
Mer om energianatomi, nedan.

Energianatomi

Anmäl din mailadress nedan och få en mycket intressant videoföreläsning i tre delar, om hur det fungerar och hur viktigt det är att rensa i HELA våra fält, inte bara fysiskt.

Videoföreläsning i tre delar