Vårat fantastiska hjärta..

Det mänskliga hjärtat är det organ som alstrar det starkaste elektromagnetiska fältet av alla organ i människokroppen. I själva verket kan det elektromagnetiska fältet i våra hjärtan, mätas upp till några meters avstånd från kroppen.

Dessutom ändras detta energifält i förhållande till våra känslor. Faktum är att varje organ och varje cell i vår kropp genererar elektromagnetiska fält. Då hjärtat genererar det starkaste elektromagnetiska fältet, och den information som lagras, påverkar alla organ och celler i vår kropp.

Kan detta vara varför hjärtat är det första organet som skapas i oss som foster? Förutom att generera den starkaste elektromagnetiska fältet, har hjärtat en egen intelligens, vilket kanske är varför vissa neurokardiologer kallar det hjärt-hjärnan eller femte hjärnan.

Enligt neurokardiologer, är hjärtat inte bara gjort av muskelceller, utan även nervceller. Forskare vid Institutet HeartMath, har gjort experiment som visar att hjärtats roll inte bara är begränsat till att just bara pumpa blod. De tror att hjärtat har en intelligens, som spelar en viktig roll i vår verklighetsuppfattning.
heart-feelings

Hjärta, hjärna och känslor
Hjärnan och hjärtat sägs ibland att arbeta i opposition. Vi försöker hela tiden avgöra om vi ska lägga större vikt vid våra tankar eller våra känslor. Rationella människor skulle säga att, sinnet är nyckeln till att hålla oss borta från problem, samtidigt som sinnet tänker i termer av vad som skulle vara bäst eller vad som skulle vara det säkraste sättet, med minsta risk. Här kan lätt ”egot” komma in och ”ta över”.

Hjärtat å andra sidan gör det möjligt för oss att känna vad som är bäst på en inre nivå som ansluter oss till vår intuition. Driften av endera en av dessa ensam, alltså bara sinnet eller hjärtat, kan ibland leda oss i trubbel. Sinnet kan vara rädd för att söka lyckan utanför komfortzonen, och hjärtat uppmanar ibland till beslut som är okända och riskabla, men med hjälp av båda två i balans kan det ge stor tydlighet för oss.

Följ hjärtat är en vanlig fras som vi ofta hör, men den är inte nödvändigtvis lätt att anta. Att följa hjärtat innebär att låta djupa känslor leda oss, på ett eller annat sätt, utan någon typ av logiskt resonemang. Detta organ ger en känsla av intuition eller vägledning, men vi måste ha en känsla och ett förtroende att förstå när det driver oss i en viss riktning, och sedan agera utifrån detta med fullständig tro på resultatet.

Våra känslor hjälper oss förstå världen utanför logiken, och därför är de nycklarna till att förstå de andliga aspekterna av oss själva.

Hjärtats intelligens..

Vissa forskare och neurokardiologer menar att hjärtat faktiskt kan fungera som en andra hjärna, och hjälper till att vägleda oss med en annan form av intelligens. Många fysiologiska studier görs för närvarande, när det gäller sammankoppling av hjärtat och hjärnan, och varför vissa förnimmelser och känslor upplevs i hjärtats nivå.

Generellt är kärlek och vissa känslomässiga tillstånd ”kännbara” i hjärtats nivå, och som ger olika fysiologiska reaktioner i hjärtat. Hjärtslag har visat sig påverkas av inre tillstånd och känslor, inklusive störning i hjärtrytmen, när vi upplever stress eller negativa känslor. Omvänt gäller, att när vi känner positivitet i hjärtats rytmer, blir de mer sammanhängande och slår mer regelbundet och stadigt.

Nervsystemet i hjärtat innehåller cirka 40.000 neuroner eller sensoriska neuriter. En av dess uppgifter är att övervaka hjärtats hormoner, neurokemikalier, hjärtfrekvens och tryckinformation. Informationen om hur dessa kemikalier beter sig, sänds också till hjärnan. Hjärtat och hjärnan kommunicerar alltid genom vagusnervens (Kranialnerv nr.10, som jag skrivit om förut – den längsta kraniala nerv vi har, som går från nacken ända ner till övre delen av tjocktarmen. Mycket involverad i mina behandlingar) system, och det elektromagnetiska fältet av kroppen.

Det är genom denna dynamiska kommunikationsprocess, som hjärtats medvetenhet kan ändra hur hjärnan bearbetar informationen på. Denna process kan också påverka hur energin flödar i kroppen.

Dessa fynd tyder på att hjärtat arbetar med hjärnan och kroppen, inklusive amygdala, för att bearbeta känslor och införliva emotionella minnen. Amygdala är den del av hjärnan som hjälper oss att fatta beslut om inkommande information och bearbeta dem, baserat på våra tidigare erfarenheter. Detta visar ett samband mellan känslor och den faktiska hjärnan och kroppens fysiologi.

Andra mentala attityder och stress påverkar också kroppen och vår allmänna hälsa, och dessa frågor kan kopplas till hjärtat också. Ny vetenskaplig forskning har fastställt att känslor av ilska, ångest etc., avsevärt kan öka risken för hjärtsjukdomar. Därför påverkar stressiga situationer och höga ångestnivåer hjärtat som ett organ, negativt.

Kontakten mellan härnan och hjärtat, emotionellt sett, är ett ämne som många forskare fokuserar på. Det har visat sig att upplevda mentala känslor, också manifesteras fysiskt i kroppen, vilket kan påverka rytmer och hjärtslag. Det bästa sättet att upprätthålla ett friskt hjärta är att inte bara äta en hälsosam kost, utan också införliva meditationstekniker för att balansera energin i hjärta och hjärna.

Elektromagnetiska fältet hos våra celler..
Det är så häftigt, för allt jag skrivit om ovan, är så relaterat till mina behandlingar, och det utbytet av energi som sker nere på cellnivå. KranioSakral behandling är en av de mest fantastiska terapier som finns när det gäller att se till ”HELHETEN” och det som är relaterat till oss och omvärlden. Vi är ETT med universum.. Ett optimalt sätt till självläkning på balansnivå.
heart-wpeace

Hjärtat – nyckeln till världsfred..
Hjärtat hjälper oss att förstå världen genom känslor. Det ger oss möjlighet att förstå vår verklighet i ett universellt sätt. Detta biologiska elektromagnetiska fält tillåter oss att förstå varandra på det känslomässiga planet och utanför, vilket ger oss en känsla av samhörighet med allt. Detta känslomässiga band är det som skapar bindning mellan oss individer.

När vi lär oss att tänka med hjärtat, blir det lättare för oss att förstå andra och leva i harmoni med dem. Av dessa skäl, har hjärtat nyckeln till att förena mänskligheten och uppnå världsfred.

Här kan du läsa originalinlägget om det jag skrivit ovan.
Litet hjärta