Vårat fantastiska hjärta..

Hjärtats energi

Det mänskliga hjärtat är det organ som alstrar det starkaste elektromagnetiska fältet av alla organ i människokroppen. I själva verket kan det elektromagnetiska fältet i våra hjärtan, mätas upp till några meters avstånd från kroppen.Dessutom ändras detta energifält i förhållande till våra känslor. Faktum är att varje organ och...

Stress VS vår hjärna och kropp..

Stress VS hjärna och kropp

Vi upplever alla stress nån gång, och det kan vara fördelaktigt på kort sikt, dvs nån gång då och då, när vi har en ”deadline” att passa, eller har en hektisk dag.Stress är kroppens kamp och flyktreaktion. När vi utsätts för stress eller fara ställer kroppen in sig på att fly...

Smärta..

Att gå omkring och ”lära sig leva med sin smärta”??! Ska vi verkligen alltid behöva göra det?Smärtor av olika slag kan orsaka höga nivåer av stress, men också betydande förändringar i humöret och våra dagliga sysslor i livet. ”Standardbehandling” idag som vi får som regel, när vi söker vård,...

Våra magar..

Det finns en mycket intressant del inom oss, i mag-tarmsystemet, som kallas det enteriska nervsystemet – ENS, eller ”Bukhjärnan”.Här finns över 100 miljoner nervceller, och är nästan lika mycket som i hela ryggraden. Detta system har mer likheter med hjärnan än med PNS – Perifera systemet. Om man skulle bryta...