Vårat fantastiska hjärta..

Hjärtats energi

Det mänskliga hjärtat är det organ som alstrar det starkaste elektromagnetiska fältet av alla organ i människokroppen. I själva verket kan det elektromagnetiska fältet i våra hjärtan, mätas upp till några meters avstånd från kroppen.Dessutom ändras detta energifält i förhållande till våra känslor. Faktum är att varje organ och...

Stress VS vår hjärna och kropp..

Stress VS hjärna och kropp

Vi upplever alla stress nån gång, och det kan vara fördelaktigt på kort sikt, dvs nån gång då och då, när vi har en ”deadline” att passa, eller har en hektisk dag.Stress är kroppens kamp och flyktreaktion. När vi utsätts för stress eller fara ställer kroppen in sig på att fly...