Hur en frekvensmedicinsk balansering fungerar och Q&A

Hur en balansering fungerar och Q&A

En frekvensmedicinsk balansering startar med 2 steg

Först sker en ”handskakning” mellan utrustningen och ditt system. Det innebär att den kollar av hur ditt fält vibrerar och vad det förmedlar, dvs hur du mår – ditt allmäntillstånd – energinivå, syresättning, vätskebalans mm. I nästa skede sker ett TEST, där det sänds ut trivectorformer till kroppen, en efter en, som finns i utrustningens databas.

I QUEXed – devicen finns över 11 000 olika trivectorformer inprogrammerade, som används för att identifiera obalanser som olika brister, gifter, parasiter, virus, bakterier mm, och även frekvenser för olika vitaminer, mineraler etc. som kan behövas för att återställa balansen. Utifrån alla dessa referenser, kan utrustningen läsa av och skicka tillbaka vad just ditt system/fält behöver för att vibrera på rätt frekvens igen.

Alltså, om ett värde avviker från det normala, ser man att det antingen är något som saknas eller något du bör bli av med. Om det är något du saknar, kan det tillföras kroppen, i form av dess elektromagnetiska fält, och påminna din kropp hur den ska vibrera. Om det är något du behöver bli av med, som parasiter, gifter, kan den sända de vibrationsfält, som behövs för att ditt system/fält ska stimuleras till att göra sig av med detta, och starta självläkningsprocesser. Det vi kallar sjukdomar är egentligen brist på energiflöde.

Första gången

Uppgifter om dina födelsedata (åååå-mm-dd) och födelseplats skrivs in i maskinen, innan sessionen startar. Man kan likna detta med ett ”sim-kort” och gör att frekvenserna hittar just till DIG.
Behandlingen ser ut på samma sätt som om den skulle utföras fysiskt, på plats.
Du behöver bara själv se till att du kan ligga eller sitta bekvämt under sessionen och slappna av.

Jag hör av mig till dig en stund innan, för en kort avstämning före jag kör igång och när jag är färdig med sessionen, ringer jag tillbaka och berättar vad jag har sett och vad jag jobbat med.
Många upplever att energierna jobbar i kroppen, vilket kan upplevas som ”pirrningar”, värme, kyla ”sockerdricka” etc.
En del känner inte något speciellt, men brukar ändå bli väldigt skönt avslappnande.
Tidsåtgång 2 - 2,5 tim.


Efter att bokningen är gjord, kommer jag skicka ett mejl med bifogad info, innehållande bl. a ett hälsoformulär, som jag behöver få ifyllt och tillbakaskickat tillsammans med ett foto/"selfie", innan själva sessionen.

Återkommande gånger

Jag jobbar vidare med det vi har kommit överens om och det som framkommit under tidigare sessioner, och gör en avläsning för att även se status och önskemål för stunden.
En stund innan utsatt tid kontaktar jag dig kort, för eventuell uppdatering.
Tidsåtgång 2 - 2,5 tim.

När balanseringen är klar, ringer jag upp och berättar vad jag har sett och vad jag jobbat med denna gången.

Hur många sessioner behövs för att få resultat?

När vi har oönskade besvär/symtom av något slag, betyder det att vi fått hinder i vårt energiflöde. Detta har skapats av någon typ av stress, och ger en blockering i flödet. Beroende sedan på hur länge en blockering har existerat, kan komma att avgöra hur mycket balansering din kropp och ditt sinne behöver. Även ditt aktiva deltagande i balanseringsprocessen, är viktigt. Oftast behöver man göra en del förändringar, bl a när det gäller val av mat, eller något annat, för att reducera stress.

Generellt i uppstarten av hela processen, kan det behövas 3, ibland 4 sessioner ganska tätt, med ungefär 4-5 dagars mellanrum. Det är viktigt att "påminna och re-educate (lära om)" systemet i grunden, hur den ska vibrera, för att komma i balans och må bra igen.
Det kan ibland ta lite tid. Det går inte att sätta en siffra för exakt hur många gånger sammanlagt det kan behövas.
Vi är alla UNIKA, och har olika behov. Ofta känner många resultat ganska omgående, efter 1-2 sessioner, dock är det ganska vanligt att de "gamla" vibrationsmönsterna återkommer igen. Det behövs "träning" i systemet.
Jag rekommenderar att man ger det i varje fall tre sessioner för att kunna utvärdera om det ger bra resultat. Många gånger "känner man när det kan vara dags igen". Det är som att "systemet talar om" när det behöver hjälp igen. Det kan handla om allt mellan några veckor och upp till ett par månaders uppehåll.

Distansbalansering ⇒
⇐ Frekvensmedicin och Biofeedback