KranioSakral terapi – Hälsa i Harmoni

Kraniosakral terapi

Kraniosakral terapi är en funktionell behandlingsform, som innebär att man med kroppens egna funktioner får kroppen att korrigera sig och starta självläkningsprocesser.


Motsatsen till funktionell behandling är strukturell behandling, vilket innebär att man som terapeut försöker påverka kroppens strukturer med t.ex. massage, stretching eller mobilisering.
Som sagt är denna behandlingsform djupt förankrad i anatomin och fysiologin, och om vi benar ur detta och går ner på djupet, så består vi av bindväv, skelett, ligament, muskler, organ, etc., som är en sammansättning av enorma mängder celler (ungefär 100 billioner), som i sin tur består av molekyler, och vidare är molekyler, atomer. Nu är vi nere på en kvantfysisk nivå och här visar sig atomerna som energier.
När en person har besvär/symtom handlar det om en obalans och i denna behandling assisterar jag som terapeut, kroppen till att komma i mer balans, på ett mjukt och respektfullt sätt. När kroppen är i bättre balans kan dess självläkande system/mekanismer jobba på ett mer effektivt sätt och på så vis läka sig själv. Kroppen kan då bättre fungera utifrån sina ursprungsrörelser. Detta kan t ex leda till att man får tillbaka en arms rörlighet, att de ständiga återfallen av ryggskott, migrän/huvudvärk uteblir och att tidigare högt blodtryck sjunker.
Denna behandling påverkar även den mentala och de emotionella aspekterna/delarna i människan, vilket en person kan märka efter kortare eller längre tids behandling, genom att ens stressnivå är lägre och/eller att det blir på ett behagligt sätt lugnare, klarare i ens tankevärld.


Behandlingen påverkar främst fem stora områden:

  • Centrala nervsystemet (CNS).
  • Ryggmärgsvätskan (CSV – Cerebrospinalvätskan).
  • De olika hinnorna i hjärnan och ryggraden (Duramater, Arrachniodea och Piamater).
  • Kraniets ledstrukturer.
  • Korsbenets rörelse i förhållande till höftbenen.

Ryggmärgsvätska pumpas normalt ner i ryggraden med en viss puls – den kraniosakrala pulsen, och den ligger normalt på mellan 6-12 cykler/minut. Den är helt skild från hjärtpulsen och andningsrytmen. Då hjärnhinnorna, som omsluter ryggmärgsvätskan, fäster vid olika ben i skallen, ryggraden och bäckenet, så kommer varje puls att ge en mycket subtil rörelse, som fortplantas ut i kroppen via bindväv och muskler. Normalt finns alltid en subtil grundrörelse, som ska vara där. När det finns obalanser, visar kroppen avvikelser från denna rörelse. Terapeuten är tränad att känna dessa subtila rörelser, och kan avgöra var i kroppen det eventuellt kan finnas blockeringar och var obalanser sitter.

Vad händer i kroppen och hur går en behandling till?

Enkelt kan KranioSakral behandling förklaras med att man jobbar med ryggmärgsvätskans mekanik och dess pulsering. Utifrån denna pulsering kan man känna om det finns olika störningar/obalanser i kroppen. Terapeuten använder händerna till att behandla med mycket små specifika rörelser och med så lite forcering som möjligt, för att återställa dess pulsering. Behandlingen ser väldigt enkel ut, och utförs med kläder på. Klienten ges tillfälle att redogöra för sin ev. sjukhistoria och vad hon eller han varit med om i livet.
Det är till stor hjälp för terapeuten att få vetskap om sådant som kan ha inverkan på klientens nuvarande problem. Terapeuten arbetar enbart med sina händer och med mycket lätt tryck mot klientens kropp. Detta för att kunna avläsa de små rörelser som åstadkoms av kroppens flödessystem och ev. vävnads-störningar/restriktioner.

”Kroppen assisteras till självläkning”

Det har visat sig att det ibland kan ske en förändring redan vid första besöket, men oftast inom ramen av 1-3 behandlingar, kan terapeuten ta ställning till om man skall fortsätta behandlingen. Till synes verkar terapeuten inte göra så mycket, men det händer en hel del i kroppen. Det som sker är att området skickar signaler till hjärnan om hjälp. Hjärnan svarar med att skicka tillbaka signaler som ökar blodcirkulationen med närings- och syretillförsel till det området och ökar utrensningen av slaggprodukter. Resultatet blir att restriktioner i bindväv/fascia och ärrvävnad luckras upp så att området kan påbörja läkning.

Prislista och information ⇒
⇐ Informationsvideos kvantum biofeedback