1 Bios=liv, 2 feedback=återkoppling

Frekvensmedicin och Biofeedback

Begreppet Frekvensmedicin innefattar olika behandlingsformer där man kan mäta och balansera energisystemet hos människor, djur och natur.

ALLT har en egen unik frekvens som den vibrerar på. Denna frekvens går att mäta. Vi människor, t ex. är högvibrerande energivarelser med elektromagnetiska fält, med ett fantastiskt självläkningssystem. När vi vibrerar i balans på alla nivåer fungerar vi utmärkt och mår bra, helt enkelt. Men om vi blir vi ”sjuka”, får skador eller vid olika typer av trauman, flyttas cellernas friska vibrationer till en annan sämre frekvens, och hamnar därmed i obalans. Detta gäller även känslor. Vid obalanser förändras det rätta vibrationsmönstret. Dessa obalanser syns, dels i organen, eller på den plats där obalanser befinner sig, men finns också utanför oss, i vårt energifält, i vår aura.

Om detta uppstår, och våra celler hamnat i obalans, behövs en ”påminnelse” till vårt system, för att våra celler skall återfå balans och starta vårt självläkningssystem. Biofeedback – Bios = liv, och feedback = återkoppling.

Det är jätteviktigt att rensa obalanserna i våra energifält, då det är där allting startar. Det sista som blir påverkat av obalanser och stopp på flöde, är vår fysiska kropp. När det kommit in dit, har vi gått och burit på obalanser under väldigt lång tid. Det är då det kan ta lite tid att lära systemet att vibrera rätt igen.

Jag använder en av de världsledande kvantmedicinska balanseringsinstrumenten, QUEXed från QX WORLD i Ungern. Denna ”rymdfarkost” bland alla Biofeedbackdevicer, har utvecklats under 40 års tid av Bill Nelson och hans internationella forskningsteam. En fantastisk utrustning. QUEXed läser av det elektromagnetiska fältet och kan upptäcka obalanser, oavsett om de är fysiska, mentala, känslomässiga eller finns på andlig nivå. Sedan kan den skicka tillbaka rätt frekvenser till systemet, och på så sätt påminns kroppen om hur det känns att vara frisk och i balans igen.

QUEXed behandlar inte ”sjukdomar”, den rättar till och förebygger stresstillstånd och obalanser, vilket leder till att man mår bättre och blir av med symtom. Det finurliga är, att man många gånger, i förväg, kan upptäcka obalanser, som ännu ej givit kännbara symtom, vilket gör att vi får möjligheten att rätta till dessa innan de känns fysiskt.

Hur en balansering fungerar och Q&A ⇒
⇐ Startsida