Vårat fantastiska hjärta..

Hjärtats energi

Det mänskliga hjärtat är det organ som alstrar det starkaste elektromagnetiska fältet av alla organ i människokroppen. I själva verket kan det elektromagnetiska fältet i våra hjärtan, mätas upp till några meters avstånd från kroppen.Dessutom ändras detta energifält i förhållande till våra känslor. Faktum är att varje organ och...

Smärta..

Att gå omkring och ”lära sig leva med sin smärta”??! Ska vi verkligen alltid behöva göra det?Smärtor av olika slag kan orsaka höga nivåer av stress, men också betydande förändringar i humöret och våra dagliga sysslor i livet. ”Standardbehandling” idag som vi får som regel, när vi söker vård,...

Läkning i ”stillhet”..

Stillhet

Oavsett  HUR, NÄR eller VAR vi befinner oss någonstans, fysiskt eller mentalt, så är alltid all läkning som mest optimal när tid och rum befinner sig i ”stillhet”. Det fantastiska ”avstannandet” av tid och rum, här och nu, i ”stort som litet, är det LUGNT och STILLA i stillheten....