Läkning i ”stillhet”..

Oavsett  HUR, NÄR eller VAR vi befinner oss någonstans, fysiskt eller mentalt, så är alltid all läkning som mest optimal när tid och rum befinner sig i ”stillhet”.

Det fantastiska ”avstannandet” av tid och rum, här och nu, i ”stort som litet, är det LUGNT och STILLA i stillheten. Lyssna och bara vara..

Att hamna i läget ”stillhet”, när jag behandlar, är när all vävnad och andning i kranisakralsystemet helt stannar av för en stund. Blickstilla hamnar jag i ett meditativt tillstånd, som bara är så fantastiskt. Det är väldigt svårt att sätta ord på det.

Det är som om allt stannar upp och väntar in ett perfekt läge att ”haka på den rätta vägen till villkorslös fulländning”.
StillnesCRI
Oavsett om man mediterar eller är i behandlingens värld, så finns en ”andning” i energierna.

CRI – Kraniell (Hjärn) Rytmisk Impuls, Mid Tide och Long Tide är begrepp man talar om i KranioSakrala världen. Precis som med havet, kan man uppleva dessa Tides. De ger en djup kontakt till en ”dynamisk och intelligent livskraft” som ”blir ett” med hela kroppen på olika nivåer.

Var och en av dessa har sin egen rytm, kvalitet och syfte i sin pulsering:

CRI – 6-12 cykler/60 sek.
I detta läge kan jag som terapeut, utläsa hur det ”andas i det kraniosakrala systemet” mer fysiskt ur anatomisk synvinkel. (vävnaden, ben, vätska, hjärnhinnor). Viktigt för att kunna släppa på spänningar och stress, till en mer balanserad nivå.

Mid Tide – 2 ½ cykler/60 sek.
Den vanligaste nivån, som man ganska snabbt kommer in i när man behandlar. Den är långsammare i sin andning, och med mer subtila rörelser på en energinivå. Den motsvarar kroppens livskvalitet på arbetsnivå och bidrar till kroppens hälsa, med självreglerande och balanserande processer.
Här handlar det mer om ett samspel mellan klientens ”INRE” och terapeutens förmåga att ”LYSSNA AV”. En plats för gensvarsspänning och transformation (förändring – läkningsprocess) skapas.

Long Tide – 1 cykel/90-100:e sek. Denna ännu mer långsamma rörelsen än Mid Tide, även kallad den ”primära andningen” kan ta flera år som terapeut att lära sig. Denna är för mig på riktig ”Universell nivå”, den ”villkorslösa kärlekens nivå”. Den här vågrörelsen är på samma energinivå och kraft, som vi människor fick som embryon, under celldelning och utveckling. Även i naturens berg, träd och hav uppmäts denna vågrörelse.

Ett universellt inre helande och förnyelse till ”livets villkorslösa processer” på cellnivå.

Kika gärna på denna film, som visar ”Craniosacral Rhytmic Tides”
https://www.youtube.com/watch?v=bRaJ7U4ojxM

KranioSakrala behandlingar är fantastiska!

Med ljus och värme 

Litet hjärta