Vår ”fascinerande” kropp av bindväv..

Vi består av celler, som i ofantliga mängder bildar våra organ, ligament, muskler, leder etc., ja ALLT, som gör oss till den unika varelse vi är.

Unik

För att saker och ting ska hållas på sin plats, har vi bindväv, eller s.k. fascia. Fascia består mestadels av kollagen, ett fiberprotein som är mycket starkt men också flexibelt. Det fasciala systemet tillåter små fysiologiska rörelser som t ex. våra hjärtslag och våra andningsrörelser, men också mer kraftiga fysiska rörelser som att springa, kasta boll, eller annan fysisk aktivitet.

Den hindrar oss från att överaktivera våra kroppsliga rörelser, men tillåter samtidigt flexibilitet.
Det finns mest fascia, som har ”longitudal” (på längden) riktning i kroppen. I övrigt finns transversal, diagonal och horisontell fascia, och den kan liknas vid ett spindelnät i 10-12 olika lager, från minsta nerv till största organ. Ca hälften av alla våra muskelfästen består av fascia. Den hjälper oss t ex. också att ”hålla våra tarmar på plats”, så de inte ramlar ner och skramlar runt i bäckenbotten. Alla dessa lager hjälper kroppens organ att samverka och ge god elasticitet och smidighet.

Fascia-rörelse

Inte så konstigt egentligen att vi ibland kan känna förändringar ända ner i foten, när vi t ex. får massage i övre delen av kroppen. Det fortplantar sig i kroppen genom bl.a fascian. Och har vi problem i magen, som t ex. magkatarr, kan detta leda till ryggvärk. Även vi kvinnor, när vi har mensvärk, kan också få smärtor ut i ryggen, eller faktiskt smärtor ner på insida, framsida lår.

Som KranioSakral terapeut är det viktigt att ha en ödmjuk inställning till det fasciala systemet, då det faktiskt finns med överallt i kroppen på ett eller annat sätt. Från topp till tå.

KranioSakral funktionell behandling är ett effektivt sätt att reparera skador i bindvävsstrukturer, då man är nere på cellnivå och frisätter restriktioner i vävnaden när man behandlar. Man följer kroppens fysiologiska rörelser i alla delar som muskler, leder, ligament, organ och fascia.

Det finns en benämning på detta i den kraniosakrala världen, som kallas ”tissue release”, vilket ungefär kan förklaras som en ”wow-känsla” över att vävnaden under mina händer blir t ex. ”släppet taget”, blir ”mer flexibel”, ofta sker temperaturskillnader som ”hetta” eller ”kyla”, ”energiaktivitet tilltar” etc., för att sedan återgå till neutralläge.  Kroppens självläkningssystem är igång i allra högsta grad.

Litet hjärta