Vårat fantastiska nervsystem i korthet..

Hjärnan, ryggmärgen och nerverna är vårt nervsystem.

Det absolut centralaste och komplexa vi har är Centrala Nerv Systemet, CNS, och det består av hjärnan och ryggmärgen. Det här är själva ”kommandostationen”, där ”nervimpulser” med hjälp av över 100 miljarder nervceller, skickas ut, och tas emot och TOLKAS. T.ex. syn-, hörsel och känselintryck.
CNS-PNS
Nerverna (hjärnnerver och ryggmärgsnerver) tillhör det Perifera Nerv Systemet, PNS. De leder in och ut från centrala nervsystemet, och har till uppgift att LEDA informationssignaler mellan kroppens olika organ och det centrala nervsystemet.

Till exempel..
Om vi bestämmer oss för att vifta på tårna, skickar hjärnan en signal, via nerver i ryggmärgen till musklerna runt tårna, som talar om att det är dags att börja röra på tårna.
Det vill säga, den ”motoriska funktionen”. Sen kan nerver även skicka signaler tillbaka till hjärnan, om t.ex tårna under sin ”viftning” rör vid något föremål. Då uppfattar hjärnan känslan av att jag rörde vid något. Det vill säga, den ”sensoriska funktionen”.

Det somatiska nervsystemet innefattar kroppens viljestyrda delar, t.ex. arm- och benrörelser, OCH förmedlingen av känselimpulser från olika känselkroppar. Alltså, den ”motoriska funktionen” och den ”sensoriska funktionen” innefattas av det somatiska systemet.

Det autonoma nervsystemet innefattar det ICKE viljestyrda. Det styr organfunktioner i kroppen, som t.ex. hjärta, lever, mage mm. Det består av det sympatiska (flykt, kamp) och det parasympatiska (vila, matspjälkning)nervsystemet.
Nervsyst-KS
I mitt arbete som KranioSakral terapeut jobbar jag gentemot nervsystemet i allra högsta grad. Nya signaler som skickas i och med en behandling, syftar till att starta igång kroppens egna läkningssystem… det är verkligen så fantastiskt hur vi fungerar. Alla våra beteenden och hela rörelseapparaten styrs av nervsystemet. 
Det är en ära att få samarbeta med ”alla dessa nervsystem”. Bara att få in känslan av vibrerande självläkning i mitt medvetande, när systemet och kroppen ger mig indikationer såsom t.ex, hetta, kyla, kraftig pulsering etc., är helt magiskt.
Litet hjärta